Nedstängning av vårt retursystem

Tyvärr måste vi stänga ner vårt retursystem av tomma tonerkassetter och bläckpatroner som vi har drivit via den här siten. Orsaken är helt enkelt att den ersättning vi får från fabrikerna för de tomma enheterna under en längre tid hela tiden har minskat, för att nu vara obefintlig i förhållande till de kostnader vi har för att driva retursystemet.

Om ni använder Greenman´s miljötoner idag ber vi er kontakta den återförsäljare där ni köper våra tonerkassetter.

Om ni använder andra märken på tonerkassetter ber vi er att kontakta dessa företag i stället. Alla företag som "sätter en produkt på marknaden" har ett så kallat producentansvar - där man förbinder sig att ta tillbaka de tomma tonerkassetterna.
Ett annat alternativ är att lämna de tomma tonerkassetterna till närmaste Returstation i kommunen.
Ni får givetvis behålla de kartonger ni har i lager - men fraktlapparna går inte att använda då vi gjort dem obrukbara.

Jag vill passa på att tacka för vårt samarbete under de gångna åren där vi tillsammans gjort en stor insats för miljön.

Norrköping 2017-09-18
Jörgen Wonisch
CEO Greenman AB